Leerlingen geven het voorbeeld bij Social Media in het onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat 94% van de eerstejaars college studenten gebruik maken van sociale netwerken. Veel leraren en ouders klagen over slechte schoolresultaten omdat leerlingen teveel met social media bezig zijn. Echter uit onderzoek van Socialnomics http://www.socialnomics.net/ blijkt dat dit onjuist is.

Betere schoolresultaten door gebruik van Twitter
Jesse Degger is entrepreneur (o.a. oprichter van www.twaverage.com) en Havo scholier bij  Etty Hillesum Lyceum locatie het Vlier http://twitter.com/hetvlier en heeft in samenwerking met Teun Grashof en Tijmen Spiertz een onderzoek uitgevoerd onder 125 studenten.  Deze groep studenten werd verdeeld in twee groepen, de ene groep moest communiceren over schoolzaken via Twitter en de andere groep via de traditionele communicatie wijze. Uit de resultaten bleek dat de groep die Twitter moest gebruiken niet alleen veel beter communiceerde met elkaar, maar ook gemiddeld 0.51 punten hoger scoorde aan het eind van hun semester.

Social Media & onderwijs
Uit onderzoek blijkt dat veel scholen huiverig zijn om social media in te zetten of geen duidelijke strategie hebben. Een tijd lang ben ik op zoek geweest naar scholen in het voortgezet onderwijs die succesvol gebruik maken van social media. Uiteindelijk heb ik Evelien Hoekman (@citroengeelnl),docente Economie Etty Hillesum Lyceum locatie het Vlier en actief op Twitter,  en Jesse Degger, scholier Het Vlier en oprichter van @uitvalvlier telefonisch een aantal vragen gesteld inzake de inzet van social media door scholengemeenschap Het Vlier.

Lesuitval communiceren via Twitter
Om lesuitval snel te communiceren heeft scholier Jesse Degger het Twittter account @uitvalvlier opgericht. Door middel van dit account krijgen scholieren via een tweet of DM snel de roosterwijzigingen door gestuurd. Via de zogenaamde “Application Programming Interface” van Twitter worden geautomatiseerde roosterwijzigingen verstuurd.  De server controleert de uitval en de roosters.  Leerlingen kunnen zich aanmelden door middel van het invoeren van hun leerlingnummer en het autoriseren van hun Twitter-account.

Momenteel heeft @uitvalvlier bijna 600 volgers, dit is een kwart van de scholieren op Het Vlier. Inmiddels zijn er ruim 18.000 DM’s verzonden waarin roosterwijziging of lesuitval gecommuniceerd wordt.

Etty Hillesum Lyceum locatie het Vlier ondersteunt het twitteraccount @uitvalvlier niet officieel wat inhoudt dat er online en offline niet gecommuniceerd wordt dat leerlingen zich aan kunnen melden om lesuitval en roosterwijzigingen via DM te ontvangen.

Officieel Twitteraccount Het Vlier


Etty Hillesum Lyceum locatie het Vlier maakt tevens gebruik van Twitter door middel van @hetvlier. Via dit Twitteraccount (met 152 volgers) worden onder andere toetsweken en activiteiten aangekondigd en dit kanaal wordt gezien als een verlengstuk van de website.  Er is duidelijk voor gekozen om via dit Twitteraccount niet de dialoog aan te gaan met de scholier, maar is puur gericht om te zenden.  Indien scholieren een vraag hebben kunnen ze deze stellen via de “ouderwetse” kanalen. Zoals via de bio te lezen is “Heb je vragen? Bel, want met zorg antwoorden kost meer dan 140 tekens…

Persoonlijk vind ik het erg jammer dat de dialoog niet wordt aangegaan.  Juist met de reden om dichter bij de leerlingen te staan;  je kunt prima antwoorden geven via social media. Mochten de antwoorden te gecompliceerd zijn dan kun je de scholieren doorverwijzen naar een ander kanaal. Ik kan me tevens voorstellen dat het ook voor ouders van (toekomstige) leerlingen juist een toegevoegde waarde kan bieden.

Jesse Degger :

“Zodra scholen social media volledig omarmen komen ze dichterbij de leerlingen te staan.”

En hoe zit het dan met Twitterende docenten?
Evelien Hoekman (@citroengeel) is docente Economie aan Etty Hillesum Lyceum locatie het Vlier en doceert aan HAVO en VWO scholieren. Evelien is tevens actief op Twitter en tweet werk gerelateerd. Evelien:

“Ik twitter bewust geen privé zaken maar geef via Twitter mijn leerlingen handige tips en links naar stof welke besproken is in mijn les. Leerlingen krijgen wel antwoord op vragen, al volg ik zelf bewust geen leerlingen.  Tevens zet ik Twitter in voor het uitwisselen van lessen en laat ik andere docenten zien hoe ik op een creatieve wijze les geef.”

Code
Etty Hillesum Lyceum hanteert  voor de docenten geen beleid of codes inzake het gebruik van Social Media. Ze gaan hierbij uit van de professionaliteit van docenten. Het is docenten dus toegestaan om scholieren te volgen op Twitter en toe te voegen als “vriend” op Facebook.

Conclusie
De inzet  van social media is door het onderwijs nog niet omarmd terwijl er zoveel kansen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar bovenstaande case @uitvalvlier. Buiten deze case zijn er vele mogelijkheden en toepassingen voor het onderwijs die niet benut worden. Het is echter een kwestie van tijd dat het onderwijs gaat beseffen hoe social media de productiviteit en communicatie kan verbeteren.

Graag wil ik Jesse Degger en Evelien Hoekman bedanken voor hun medewerking en openheid tijdens het telefonisch interview.

Ken jij een scholengemeenschap (bij voorkeur in het Voorgezet Onderwijs) die succesvol gebruik maakt van de inzet van social media? Ik hoor het heel graag van je, tips zijn meer dan welkom!

 

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Social Media Marketing ★ Creator ★ Business Development ★ Sales ★Real time Marketing & PR ★ Spreker / Trainer